Getsemane
Jeesus Nasaretilainen

Jeesus Kristus. Hyvä Paimen.

Tausta:

Jeesus toimi lähinnä nykyisen Israelin valtion aluella.

Tämä alue oli roomalaisten valloittama ja hallinnoima. Juudea, Samaria ja Galilea olivat roomalaisia provinsseja. Rooman keisari oli Tiberius Caesar Augustus ja Juudean maaherrana toimi juutalaisuutta ymmärtämätön Pontius Pilatus. Jeesus syntyi Bethelemissä Juudeassa ja eli suurimman osan elämästään Nasaretissa Galileassa. Tästä syystä häntä kutsutaan myös Jeesus Nasaretilaiseksi. Jeesuksen julistustyö alkoi hänen ollessaan noin 30-vuotias ja tapahtui lähinnä Galileassa. Julistustyötä kesti noin kolme vuotta. Etunimi Jeesus tarkoittaa "Jumala pelastaa" ja Kristus tarkoittaa "Messias". Jeesuksen julistuksessa oli kaksi ydinkohtaa: "Jumalan valtakunta on tullut lähelle" ja "Jumala on Abba eli isä."

Jeesuksen sanoja:

Minä olen tie, totuus ja elämä. Joh. 14:6

En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Matt.9:13

Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Joh.4:24

Kristittyjä miehiä ja naisia:

"God does not want us to be living in the past, in shame, in fear, or in the future, in worry. He wants us to be living in the present, in now, with Him".

Rebecca St. James

"Hello friends be sure to begin your day with a morning prayer. Not a workout. Prayer will prepare your heart for the challenges of today".

Lee Haney

 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7

Klikkaa kuvaa hiirellä nähdäksesi suurennetun kuvan.

Jeesus Nasaretilainen

Jeesuksen julistuksessa oli kaksi ydinkohtaa:

1. "Jumalan valtakunta on tullut lähelle."

Jumalan valtakunta tarkoittaa Jumalan valtapiiriä ja hallintavaltaa. Jumala haluaa parantaa ja uudistaa elämää. Jeesuksen teot ja puheet kuvaavat Jumalan valtakuntaa. Sairaiden parantaminen, syntien anteeksiantaminen ja seurustelu syrjittyjen ja halveksittujen ihmisryhmien kanssa ovat kuvausta Jumalan valtakunnasta.

2. "Jumala on Abba eli isä."

Jeesuksen toiminta kertoo Taivaallisesta Isästämme. Taivaallinen Isämme on rakastava ja armollinen.

Jeesus samaistuu Vanhan Testamentin profeetalliseen traditioon. Jeesuksen koko toimintaa leimaa jumalasuhteen ja lähimmäissuhteen kiinteä yhteenkuuluminen. Erityisen selkeää Jeesuksen toiminnassa on köyhien ja vähäarvoisten puolustaminen.

Jeesus
INFO