hungriga barn
Values

Mina värderingar är baserade på den kristna ide´en att människans värde är baserat på hennes ställning som Guds avbild, inte på hennes prestationer. Värderingar måste också förvärkligas i vardagen.

Jag är också starkt influerad av det amerikanska och det italienska samhället. Jag stödjer helhjärtat de grundläggande amerikanska värderingar såsom yttrandefrihet, entreprenörskap och filantropi. Av italienska samhällets värderingar är betoning på familjens ställning och utgåenhet nära mitt hjärta.

MINA VÄRDERINGAR I ETT NÖSKAL

Människan är skapad till Guds avbild

Medlidande och schysshet

Personlig och yrkesmässig integritet

Familjen är samhällets hjärta

Psalm 51:10-11

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,

ge mig ett nytt och stadigt sinne.

Driv inte bort mig från din närhet,

ta inte ifrån mig din heliga ande.

INFO