Getsemane
Jeesus Nasaretilainen

Jesus Kristus. Den Gode Herden.

Bakgrund:

Jesus agerade mestadels på området av den nuvarande staten Israel.

Detta områd var på den tiden invaderat och administrerat av romarna. Judéen, Samarien och Galileen var romerska provinser. Den romerska kejsaren var Tiberius Caesar Augustus och guvernören i Judéen var Pontius Pilatus, som förstod inte judendomen och hade ett mycket dåligt förhållande med den judiska befolkningen. Jesus föddes i Bethelem i Judéen och levde större delen av sitt liv i Nasaret i Galileen. Av denna anledning är han även känd som Jesus från Nasaret. Jesus förkunnelsearbete började när han var ungefär 30 år gammal, och skedde huvudsakligen i Galileen. Förkunnelsearbetet varade i ungefär tre år. Förnamn Jesus betyder "Gud räddar" och Kristus betyder "Messias". Jesus förkunnelse hade två kärnpunkter: "Guds rike har kommit nära" och "Gud är Abba, dvs. Vår Himmelska Fader."

Jesus ord:

"Jag är vägen, sanningen och livet." Johennesevangeliet 14:6

"Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Matteusevangeliet 9:13

"Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannesevangeliet 4:24

Kristna män och kvinnor:

"God does not want us to be living in the past, in shame, in fear, or in the future, in worry. He wants us to be living in the present, in now, with Him."

Rebecca St. James

"Hello friends be sure to begin your day with a morning prayer. Not a workout. Prayer will prepare your heart for the challenges of today."

Lee Haney

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Förstora bilden genom att klicka på den med musen.

Jesus från Nasaret

Jesus förkunnelse hade två kärnpunkter:

1. "Guds rike har kommit nära."

Guds rike betyder Guds makt- och kontrollkrets på jorden. Gud vill hela och förnya livet. Jesus gärningar och ord beskriver Guds rike. Botandet av de sjuka, syndernas förlåtelse och umgåendet med de diskriminerade och de föraktade beskriver konkretiskt hurdant är Guds rike.

2. "Gud är Abba, dvs. Vår Himmelska Fader."

Jesus gärningar berättar om Vår Himmelska Fader. Vår Himmelska Fader är kärleksfull och barmhärtig.

Jesus identifierar sig med Gamla Testamentets profetiska tradition, som betonar att människans relation med Guden och hennes relation med medmänniskan är en och samma sak. Jesu försvarar särskilt starkt de fattiga och de ringa.

Jesus Kristus
INFO