Jag har skrivit nog om kompetensen på min landningssida. Undan en uppmuntrande tanke :

136

SPRÅKPROV:

Prov av italienska (Accademia italiana di lingua)
Prov av engelska